TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 4

4
Bülten
Türkiye'nin
Girişimci ve Yeni
TÜBİTAK’ın üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıraladığı “Girişimci
ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından açıklandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...44
Powered by FlippingBook