TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 27

27
Yeni Hümanistler:
İnsandan Evrene Son Bilimsel Tartışmalar
The New Humanists:
Science at the Edge, 2008
Editör:
John Brockman
Çeviri:
S. Nalan Büyükkantarcıoğlu – Alper Kumcu
EDGE
adlı entelektüel foruma (
) katkıda bu-
lunan bilim insanlarına ve düşünürlere ait yazılardan derle-
nen bu eser, evren ve insana dair ufuk açıcı fikirler sunuyor.
EDGE
Vakfı’nın kurucusu ve yayıncısı, aynı zamanda kitabın
editörü olan John Brockman’a göre günümüzün çığır açıcı
düşünceleri bilim insanlarından çıkıyor. İngiliz bilim insanı
C. P. Snow’un kültürleri ikiye ayıran sınıflamasına atıfla, gü-
nümüz bilim insanlarının araştırma ve yazılarıyla bir “üçün-
cü kültür” oluşturduğunu, bu kültür içerisinde “hümanizm”
sözcüğünün tekrar tanımlandığını savunuyor Brockman.
Modern düşünceyi de insana ve bilime dair bütüncül bir
farkındalığa sahip olan bu “yeni hümanistler” şekillendiriyor.
Benjamin Franklin’s Adventures with Electricity,
2004 Beverley Birch
Resimleyen:
Robin Bell Corfield
Çeviri:
Nurulhude Baykal
Bu, bir adamın merakının ve bu merak sayesinde yaptığı
buluşların gerçek hikâyesidir.
Korkusuzca yaptığı deneylerle, insanları yıldırım tehdi-
dinden korumanın yolunu buldu ve modern dünyamızda
elektrik enerjisini yararımıza kullanmanın yolunu açtı.
Yeni Hümanistler
Benjamin Franklin’in
Elektrikle Maceraları
Sayfa Sayısı: 342
TÜBİTAK Popüler Bilim
Kitapları 590
Yetişkin Kitaplığı
Sayfa Sayısı: 42
TÜBİTAK Popüler Bilim
Kitapları 593
8 yaş +
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...44
Powered by FlippingBook