TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 22

HORİZON 2020 DANIŞMA KURULU
İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
27. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı’nda (BTYK) kurulmasına karar verilen
Horizon 2020 (H2020) Danışma Kurulu, ilk toplantısını, TÜBİTAK koordinasyonunda
ve paydaş kurumların üst düzey katılımlarıyla gerçekleştirdi.
22
Bülten
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...44
Powered by FlippingBook