TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 17

imza törenine Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan
Vekili Turan Çakır, TÜBİTAK Genel Sekreteri Arif Koyuncu, Bi-
lim ve Toplum Daire Başkanı Ahmet Uludağ ile Bilim ve Top-
lum Programları Müdürü Osman Topaç katıldı.
Samsun Bilim Merkezi’ne 19 milyon TL destek verecekleri-
ni söyleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Altunbaşak, açılacak olan
bilim merkezinin Samsun için önemli olacağını söyledi. Al-
tunbaşak, projenin her yaştan, farklı birikime sahip insanları
bilimle buluşturup, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır
ve ulaşılır bir hale getireceğini ifade etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise hayata
geçirecekleri proje ile bilimve teknoloji alanlarında farkında-
lık oluşturmak istediklerini söyledi. Çocukların ve gençlerin
enerjilerini bu yönde kullanmalarını sağlamak istediklerini
ifade eden Yılmaz, “Bilimi seven bir gençlik yetiştirmek isti-
yoruz. Çocukların kötü çevre ve alışkanlıklara bulaşmamala-
rı için ilgilerini bilim ve teknolojiye çekeceğiz. Bu bağlamda
projeye büyük önem veriyoruz. Bu proje ile onların görme,
işitme ve dokunma duyularına doğrudan hitap etmek sureti
ile toplum yaşamında daha başarılı ve bilgili bireyler haline
gelmelerine yardımcı olmak istiyoruz” diye konuştu.
TÜBİ TAK
Tarafından Projesi Biten Konya BilimMerkezi
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak (Sağda) ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...44
Powered by FlippingBook