TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 15

A
kıllı telefonların yerli olarak geliştirilmesi için TÜBİ-
TAK 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Ge-
liştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
kapsamında, geçtiğimiz şubat ayında “Akıllı Mobil Cihaz ve
Bileşenlerinin Geliştirilmesi” başlıklı çağrı açıldı.
Proje başına 5 milyon TL’ye kadar destek veri-
lecek olan çağrı kapsamında 4 alanda başvuru
alındı.
“Engelliler için insan-makine etkileşimine da-
yalı çözümlerin geliştirilmesi”, “Mobil cihazlara
yönelik donanım ve/veya yazılım için güvenlik
çözümleri geliştirilmesi”, “Özelleştirilmiş akıllı
mobil cihaz geliştirilmesi” ve “Akıllı mobil cihaz
kullanımını destekleyen bileşenlerin geliştiril-
mesi” konularında, 17 firma 15 projeyle başvur-
du. İkisi ortaklı proje hazırlayan firmaların proje-
lerinin toplam bütçesi ise 32 milyon 623 bin TL
olarak gerçekleşti. Yapılacak değerlendirmenin
ardından destek alacak projeler belirlenecek.
TÜBİTAK TEYDEB tarafından başlatılan çağrı ile uluslarara-
sı boyutta yenilikçi özellikler barındıran akıllı mobil cihazlar
yerli olarak geliştirilecek. Böylece akıllı telefon alanında ulu-
sal bilgi birikimine katkı sağlanacak ve yerli teknolojilerin
oluşmasına imkan hazırlanacak. Akıllı telefonun yanı sıra
katma değeri yüksek olan kamera, algılayıcı, dokunmatik
ekran ve 3G/4G modem gibi akıllı mobil cihaz bileşenleri de
geliştirilecek. Cihaz ve bileşenler, ulusal ve uluslararası stan-
dartlara uyumlu olacak.
15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...44
Powered by FlippingBook