TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 13

13
K 51 Yaşında...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın
51. Yıl Mesajı
TÜBİTAK, kuruluşundan bugüne bilim ve teknoloji politika-
larımızın oluşturulmasına, bu alanlardaki ekosistemin gelişti-
rilmesine ve araştırma-geliştirme kapasitemizin artırılmasına
büyük katkılar vermiş, ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik atı-
lımlarının lokomotiflerinden biri olmuştur.
Ülkemiz büyük hedefler peşinde koşarken 2023 yılında dün-
yanın gelişmiş ilk on ekonomisi içerisinde yer almak bizim en
büyükmotivasyonumuzdur. Bu hedeflere ulaşmamızda şüphe-
siz bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki gelişmeler önemli öl-
çüde belirleyici olacaktır. TÜBİTAK da bu alanlardaki hedeflerin
hayata geçirilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir.
TÜBİTAK’ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mil-
letimizin bilgi toplumu olma sürecinde üstlendiği sorumluluğu
en iyi şekilde yerine getireceğine ve ülkemizin bilim dünyasın-
daki yerinin üst seviyelere yükseltilmesi amacıyla yürüttüğü ça-
lışmalarına kararlılıkla devam edeceğine inancım tamdır.
Bu düşüncelerle, TÜBİTAK’ın kuruluş yıldönümünü en içten
dileklerimle kutluyor, tüm TÜBİTAK çalışanlarına sevgi ve se-
lamlarımı iletiyorum.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın
51. Yıl Mesajı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, kuruluşu-
nun 51. yılına da ülkemizin rekabet gücünü ve toplumumuzun
yaşam kalitesini artırmaya yönelik büyük hedeflerle giriyor.
Yarım asırı geride bırakan tarihinde, ülkemizin bilim, tekno-
loji ve yenilik atılımında öncü kurumlardan biri olan TÜBİTAK,
çalışmalarıyla Türkiye’nin geleceğinin şekillendirilmesinde söz
sahibi olmaya devam edecektir.
Son yıllarda revize ettiği ve yeni devreye koyduğu destek
programları, ülkemizin bilim ve teknoloji hedeflerine yön veren
politikaları, popüler bilim yayınları ve destekleriyle TÜBİTAK,
önümüzdeki dönem vizyonunda da yine 7’den 77’ye toplumu-
muzun tüm kesimlerini hedefleyen önemli çalışmalar hayata
geçirecektir.
Kuruluşundan bugüne, ulusal düzeyde katmadeğer yara-
tan projelere ve teşviklere imza atan TÜBİTAK’a destek veren
herkese Kurumum ve şahsım adına teşekkür eder, TÜBİTAK’ın
çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha
vurgulamak isterim.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...44
Powered by FlippingBook