TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 11

11
K 51 Yaşında...
yılında genç bilim insanlarını destekleme amacıyla kurulan TÜBİTAK, aradan geçen
51 yılda Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki amiral gemisi oldu. Bilim ve teknolo-
jinin olduğu her alanda faaliyetleri bulunan TÜBİTAK, misyonu doğrultusunda Ar-Ge
ve yenilik çalışmaları yapan paydaşlarının projelerini ve bilim insanlarını destekliyor, merkez ve
enstitülerinde ise ülke öncelikleri doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Özel sektörün Ar-
Ge çalışmalarında daha güçlü olmasını ve girişimcilik kültürünün artmasını sağlamak ama-
cıyla birçok destek mekanizmasını hayata geçirerek bilim ve teknoloji alanındaki kalkınmaya
önemli katkı sağlıyor.
Eğitimden sağlığa, sanayiden üniversitelere, savunmadan uzay çalışmalarına kadar bilim
ve teknolojinin olduğu her alanda faaliyet gösteren TÜBİTAK, başarılı çalışmalarıyla 51. yılına
girmenin gururunu yaşıyor.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...44
Powered by FlippingBook