TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 9

9
Alınan yeni kararların yanında çalışmaları başarıyla ta-
mamlanan “2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik
Fonlarının Kullanımında İzlenecek Politikalar”, “Ar-Ge Yoğun
Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak
Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi”, “Üniversitede
Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika
Araçlarının Geliştirilmesi”, “Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaş-
tırılması”, “Lisans Düzeyinde Dijital Ders İçeriklerinin Gelişti-
rilmesinin Teşvik Edilmesi ve Erişime Sunulması”, “İlk ve Orta-
öğretim Öğrencileri için Bilim Fuarlarının Düzenlenmesi” ve
“AB Çerçeve Programları Horizon 2020’ye Katılım Hazırlıkla-
rının Yürütülmesi” kararları sonuçlandırıldı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...44
Powered by FlippingBook