TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 5

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK)
27. Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan başkanlığında gerçekleştirildi.
G
ölbaşı'ndaki Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler
Evi'nde düzenlenen ve Türkiye'de bilim politikalarının
oluşturulmasında en yüksek karar organı olan BTYK,
“Ulusal Yenilik Sistemi ve Medikal Biyoteknoloji” ana günde-
miyle toplandı.
BTYK’nın açılışında konuşan Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan, toplantıda ülke, millet ve bilim dünyası için hayır-
lara vesile olacak kararlar alınacağına inandığını ifade etti.
BTYK’ya 18. kez başkanlık ettiğini dile getiren Erdoğan, "Tüm
bu süreç boyunca burada aldığımız kararların bütün kurum-
larca sahiplenilmiş ve hızla hayata geçirilmiş olmasından da
memnuniyet duyuyorum. Geriye dönüp baktığımızda ülke-
mizde katma değer oluşturan bilim, teknoloji ve yenilik ala-
nındaki gücümüzü ileriye taşıyan tüm gelişmelerin Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına dayandığını görüyoruz"
dedi.
Erdoğan, bilim, teknoloji ve yeniliğin bir ülkenin gelişme-
sindeki en önemli itici güçlerden olduğuna inandıklarını ve
bu nedenle ülke gündeminin en yoğun olduğu dönemlerde
bile bu toplantıları yapmaktan ve toplantılara bizzat katıl-
maktan vazgeçmediklerini söyledi.
Başbakan Erdoğan, toplantının gündemini "ulusal yeni-
lik sistemi ve medikal biyoteknoloji" olarak belirlediklerine
işaret ederek, şöyle konuştu: “Toplantımızda geleceği şekil-
lendirecek en kilit alanlardan biri olan medikal biyotekno-
loji alanında kamu, özel sektör ve üniversitelerde atmamız
gereken adımları bütün boyutlarıyla masaya yatıracağız.
Bunun yanı sıra Ar-Ge ve yenilik sistemimizle eğitim konu-
sunda yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. Günümüzde
biyoteknoloji ürünleri sadece sağlık alanında değil, tüm sek-
törlerde önemli hale geldi. Hedefimiz, ülkemizde bu alanda
faaliyet gösteren sektörü biyoteknolojik, biyobenzer ürünler
başta olmak üzere daha yüksek katma değerli ilaçlar üreten
rekabetçi bir yapıya kavuşturmaktır. Bunun için de yurt içi
oloji” Gündemiyle Toplandı
5
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...44
Powered by FlippingBook