TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 11

11
gramı İstanbul’da Düzenlendi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, AB Türkiye Dele-
gasyonu Başkanı Büyükelçi Stefano Manservisi, AB Komis-
yonu adına Araştırma ve Yenilik Genel Direktörü Robert Jan
Smits, AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile 900’ün üzerinde davet-
li katıldı.
Bakan Işık: Türkiye, Avrupa için önemli bir fırsat ülkesi
Toplantıda bir konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu ile Avru-
pa için önemli bir fırsat ülkesi olduğunu söyledi. Ülkemizde
son yıllarda bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü geliş-
meler kaydedildiğini belirten Bakan Işık, araştırma ve yeni-
lik ekosisteminin güçlendirildiğini, fakat arzulanan noktaya
henüz ulaşılamadığını kaydetti. Horizon 2020 Programı’nın
maddi geri dönüşten ziyade, uluslararası işbirlikleri gerçek-
leştirebilmek adına da önemsendiği vurgulayan Işık, özel-
likle genç kesimin söz konusu programdan azami ölçüde
faydalanması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işık, ileriki dö-
nemlerde araştırma ve yeniliğe yatırım ile Türkiye’nin reka-
bet gücünün artırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...44
Powered by FlippingBook