TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 46

Kuantum Kriptografi
Bilim ve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Kriptografi genel olarak bir mesajı yetkisiz insanların anlayamayacağı biçime getirme sanatı olarak adlandırılabilir. Daha
geniş bir alan olan kriptoloji ise kriptografinin yanı sıra şifrelenmiş metinleri çözme sanatı olan kriptoanalizi de içine alır. İn-
ternetin hayatımızda gün geçtikçe daha çok yer ettiği günümüzde, kriptografi de giderek daha fazla önem kazanıyor.
46
Bülten
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48
Powered by FlippingBook