TÜBİTAK Bülten / Sayı 148 - Nisan 2014 - page 45

Ay’da ve Ötesinde
Neler Oluyor?
ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışı sonucunda Ay, insanların üzerine inip yürüdüğü ilk ve tek gök cismi olma
unvanına sahip. Ama Ay’a insanoğlunun son ayak basışından bu yana da 42 yıl geçti. Önceleri ülkelerin uzay teknolojilerini
ve programlarını yarıştırma çabası ve liderliği ele geçirme hırsı olarak başlayan Ay ve uzay yarışı şimdilerde yeniden hareket-
lenmeye başladı. Günümüzdeki yarışta ABD’nin ve Rusya’nın yanı sıra Japonya, Hindistan, Güney Kore, özellikle de Çin ve
Avrupa Uzay Ajansı, Ay’a ve uzayın derinliklerine insanlı veya insansız yolculuk planlarıyla kendilerini göstermeye başladı.
Ay’a yönelik ilginin tekrar canlanması ve yıllar sonra yeniden başlayan uluslararası uzay yarışı, ilginç ve büyük bütçeli projeleri
de beraberinde getiriyor.
45
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48
Powered by FlippingBook