TÜBİTAK Bülten / Sayı 146 - Şubat 2014 - page 22

ERC'den Türkiye’nin Guru
2013 yılında tamamlanan Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğindeki
Horizon 2020’nin önemli alt programlarından biri olan ERC Programı ile en iyi, genç ve
kıdemli araştırmacılar destekleniyor. Nobel ödüllü bilim insanlarının da yararlandığı prog-
ram kapsamında Bilkent Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay, Doç. Dr. F. Ömer İlday
ile Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Özgür Barış Akan; 5 yıl sürecek
prestijli desteği almaya hak kazandı. Projeler için toplam 7,8 milyon Avro’luk bütçe Türki-
ye’ye aktarılacak.
Prof. Dr. Hakan Ürey
Prof. Dr. Özgür Barış Akan
Dünya çapındaki en iyi araştırmacıları ve çığır açıcı nitelikteki projeleri destekleyen Avrupa Araştırma
Konseyi (ERC), bu yıl Türkiye’den dört yeni araştırma projesine 7,8 milyon Avro’luk destek verecek.
6 araştırmacıya 11,3 milyon Avro destek
Türkiye’den ilk kez 2012 yılında desteklenenBilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Ba-
yındır ve Koç Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kerem Pekkan’ın aldığı ERC desteği ile birlikte
bu güne kadar 6 araştırmacımız toplam 11,3 milyon Avro ile desteklenmeye hak kazandı.
TÜBİTAK ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor
Türkiye’de TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi’nce (UKO) koordi-
ne edilen program, Avrupa ve Türkiye dışındaki araştırmacılara açık ve bu özelliğiyle Ame-
rika’dan Türkiye’ye tersine beyin göçünü de destekliyor. TÜBİTAK, Türk araştırmacıların
ERC desteklerinden yararlanması için proje önerisi hazırlanmasında ücretsiz danışmanlık
hizmeti veriyor.
22
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...60
Powered by FlippingBook