Her geçen gün artan nüfus ve sürekli genişleyen
şehirler. İnsanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen ih-
tiyaçlarına her gün bir yenisinin eklenmesi, elektriğe
olan bağımlılığı artırıyor. Elektrik üretiminde payı yük-
sek olan fosil kaynaklı yakıtların hızla tükeniyor olma-
sı, mühendisleri farklı ve yenilenebilir kaynak arayışına
itiyor. Hava, 19. yüzyılın başlarında basınçlı hava moto-
Basınçlı Hava ile Enerji Depolama
ruyla çalışan nakliye lokomotifleriyle teknolojide kullanılma-
ya başlandı. İlerleyen teknolojiye paralel olarak günümüzde
basınçlı hava yardımıyla elektrik üretme teknolojileri, elek-
triğe olan ihtiyacımızın karşılanması anlamında bize imkân-
lar sunuyor.
49
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50