Güneş enerjisi denince ilk aklımıza gelen şey yenile-
nebilir alternatif bir enerji kaynağı olsa da aslında güneş
enerjisi hayatımızın her yerinde, hatta hayatımızın kayna-
ğı. Çünkü hem hücrelerimizi oluşturan karmaşık biyomo-
lekülleri bir arada tutan, hem de tüm yaşamsal faaliyetle-
rimizi sürdürmemizi sağlayan enerji, bitkilerin ve alglerin
fotosentez yoluyla kimyasal bağlar biçiminde sakladığı
güneş enerjisi. Varlığını bir bakıma güneş enerjisine borç-
Fotosentez mi Verimli
Fotovoltaikler mi?
lu olan insanoğlunun Dünya üzerinde sürdürebilir bir yaşa-
ma düzeni kurmak için başvurduğu enerji kaynaklarından
biri de yine Güneş oldu. Günümüzde güneş enerjisi önemli
bir yenilenebilir enerji kaynağı seçeneği olarak kabul edili-
yor ve bu konuda üzerinde çalışılan, bir kısmı endüstriyel
düzeyde uygulamaya konmuş çeşitli teknolojiler var. Peki
acaba güneş enerjisini verimli şekilde kullanma konusunda
doğa mı yoksa insanlık mı daha üstün geldi.
48
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50