Nano ve Mikro İnsansız Hava Araçları
İlk önce bilgisayar çağı, daha sonra internet çağı derken
insanlık hızla robotik çağına doğru ilerliyor. Robotik ve oto-
masyon üzerine en büyük konferans olan IEEE International
Conference on Robotics and Automation geçen ay Alman-
ya'da düzenlendi. Geçmişte elektromanyetik dalgaların kâşifi
Heinrich Hertz’e ve günümüzün modern otomobillerinin mu-
cidi Karl Benz'e de ev sahipliği yapan Karlsruhe’deki konferan-
sa özellikle bu yıl tüm dünyadan gösterilen yoğun ilgi, yakın
bir gelecekte insanlığı ne büyük değişikliklerin beklediğinin
önemli bir işareti. Bu yıl düzenlenen konferansa robotların
öğrenme yetenekleri, nesneleri tanıyabilme yetenekleri, in-
sansı robotlar gibi klasik konuların yanı sıra özellikle nano ve
mikro robotik alanındaki gelişmeler de damga vurdu. Ne
de olsa artık günümüzün gelişmiş teknolojisi sayesinde
nano ve mikro ölçekli robotların geliştirilmesi ve üretimi
gittikçe sıradan bir iş haline gelmeye başladı. Özellikle
ABD, Almanya ve Hollanda’da geliştirilen bu tip robotların
öncü modelleri son zamanlarda birbiri ardına dünya ka-
muoyuna tanıtılmaya başlandı. Fakat burada her ne kadar
farklı ülkelerdeki farklı farklı projelerden bahsediyor olsak
da hepsinin ortak bir özelliği var: Konu üzerine uğraşan
bilim insanlarının tüm bunları gerçekleştirirken doğadan
ilham alması!
47
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50