uydu kamerası KUZGUN, BALİSTİKA Balistik Görüntü Analizi
ve Tanıma Sistemi ile çok sayıda uydu alt sistemini potansi-
yel uluslararası müşterilerine tanıttı.
TÜBİTAK standı büyük ilgi gördü
Fuarda ziyaretçi akınına uğrayan TÜBİTAK standı büyük
ilgi gördü. Üst düzey komutanlar ile yurt içi ve yurt dışından
çok sayıda kişinin ziyaret ettiği TÜBİTAK standında sergile-
nen ürünler göz doldurdu. TÜBİTAK’ın tamamen yerli tek-
noloji kullanarak geliştirdiği projeler hakkında ziyaretçilere
TÜBİTAK yetkilileri tarafından bilgi verildi.
Genelkurmay Başkanı Özel,
TÜBİTAK standını ziyaret etti
11. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nı ziyaret eden Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, TÜBİTAK’ın ge-
liştirdiği projeler hakkında bilgi aldı. Genelkurmay Başkanı
Özel, ilk olarak milli tank Altay ve milli helikopter Atak’ı ince-
ledi. Fuar alanındaki kurum ve firmaları gezen Özel, TÜBİTAK
standını da ziyaret etti.
TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Murat Bakır tarafın-
dan karşılanan Özel, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS)
projesiyle yakından ilgilendi. GİS projesi hakkında TÜBİTAK
BİLGEM BTE Müdür Yardımcısı Koray İnçki tarafından Orge-
neral Özel’e bilgi verildi. GİS projesinin fuar alanındaki tüm
platformların kalbi olan görev bilgisayarlarını çalıştıran işle-
tim sistemi olduğu ve bu ürünün sürekli yurt dışından te-
darik edildiği vurgulandı. Projenin sanayileşme aşamasında
olduğu ve savunma sektörünün tüm platformlarında milli
sistem geliştirme kabiliyeti kazanılacağına dikkat çekildi. Ar-
dından TÜBİTAK UZAY Müdürü Tamer Beşer GÖKTÜRK-2 uy-
dusu hakkında bilgi verdi. TÜBİTAK SAGE Gelişim, Pazarlama
ve Strateji Birim Yöneticisi Murat Yaşar Özen ise, SAGE’nin
tasarladığı ve her biri Türkiye’nin ilklerinden olan SOM, NEB,
HGK ve KGK mühimmatlarını tanıttı.
GİS başta olmak üzere TÜBİTAK’ın projelerini yakından
takip ettiğini açıklayan Genelkurmay Başkanı Özel, başarılı
çalışmaların devamını diledi.
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...52