6
Standın SAGE’ye ayrılan bölümünde ilk milli seyir füzesi
SOM, uçak bombalarını akıllı hale getiren Hassas Güdüm Kiti
(HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGT) ve Türkiye’nin ilk beton de-
lici bombası NEB sergilendi. TÜBİTAK standında ayrıca Mar-
mara Araştırma Merkezi (MAM), Ulusal Metroloji Enstitüsü
(UME) ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştır-
ma Merkezi’nin (BİLGEM) başarılı projeleri yer aldı.
TÜBİTAK UZAY, projelerini
uluslararası müşterilerine tanıttı
Türkiye’nin ilk milli gözlem uydusu RASAT’ı Ağustos
2011’de, ilk yüksek çözünürlüklü keşif ve gözetleme uydu-
su GÖKTÜRK-2’yi Aralık 2012’de uzaya gönderen TÜBİTAK
UZAY, 2000’li yılların başından bu yana gerçekleştirdiği uydu
ve uzay projelerinden elde ettiği uydu, alt sistem ve tekno-
lojilerini IDEF 2013’te sergiledi.
TÜBİTAK UZAY, fuar süresince yüksek çözünürlüklü ke-
şif ve gözetleme uydusu GÖKTÜRK-2, milli gözlem uydusu
RASAT, tüm Türkiye’yi kapsayan uydu görüntüsü veritabanı,
milli uçuş bilgisayarı Bilge ve uçuş yazılımları, görüntü sıkış-
tırma sistemi Gezgin, elektrikli itki sistemi HALE, kızılötesi
Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, TÜBİTAK standını ziyaret
ederek projeler hakkında bilgi aldı.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...52