50
Uluslararası akredite bir laboratuvar olarak faaliyetlerini
sürdüren TÜBİTAK BUTAL, “TS ISO 10002: Müşteri Memnuni-
yeti ve
Şikayet Yönetimi” belgelendirme sürecini başarılı
bir şekilde tamamlayarak belgesini aldı.
Müşteri odaklı
TÜBİTAK BUTAL
“Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet
Yönetimi” Belgesi Aldı
olarak çalışmalarını yürüten enstitü, TS ISO 10002 Standardı
ilemüşteri şikâyetleri karşısında nasıl davranılması gerektiği-
ne dair yol haritasını belirleyerek problemlerin ele alınması-
nı ve iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini hedefliyor.
Yıka Beynini ve Beynine Format At
kitaplarıyla uzun süredir çok
satanlar listelerinde yer alarak
okuyuculara ulaşan kişisel gelişim
uzmanı ve yaşam koçu M. Barış
Muslu, TÜBİTAK’ta ‘Yıka Beynini’
isimli bir seminer gerçekleştirdi.
Barış Muslu’yla ‘Yıka Beynini’ Semineri
İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Başkanlık bi-
nasında düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu seminerde
öncelikle bilinçaltı ve işleyişi üzerine detaylı bilgi veren Mus-
lu, ardından sunumunu örnek çalışmalarla zenginleştirdi.
Olumsuz duygu, düşünce ya da hissin üst noktaya ulaştı-
rılması, belirli akupunktur noktalarının uyarılması ve telkin
cümleleriyle “olumsuz”un silinmesi üzerine kurulu sistemin
pek çok noktada kullanılabileceğini belirten Muslu, konuyla
ilgili çalışmaların Amerika’da uzun yıllardır yapıldığını be-
lirtti. Amerika’da aldığı lise eğitiminin ardından Michigan
Üniversitesi’nde 3 yılda mühendislik eğitimini tamamlayan
ve Türkiye’ye dönerek Koç Üniversitesi’nde işletme alanında
yüksek lisans eğitimi alan Muslu, bilinçaltı üzerine çalışmala-
rına 1994 yılında başladığını belirtti. Beynin işleyişi ve ruhsal
ve bedensel sağlık üzerindeki etkisi üzerine araştırmalarını
dünyanın pek çok yerinde aldığı eğitimlerle destekleyen
Muslu, konu ile ilgili yapılan farklı çalışmalarla ilgili de bilgi
verdi. İzleyicinin ilgisini çeken böcek fobisi tedavisi akabin-
den gerçekleştirilen sigara bırakma konusundaki örnek ça-
lışma ile kötü alışkanlıkların da bu yöntemle bırakılabileceği
gösterildi. Bilinçaltı dünyasının karmaşık yapısı ve her insan-
da farklı işleyişi sebebiyle yöntemin etkisi ve etkinliğinin ki-
şiden kişiye değişebileceğinin altını çizen Muslu, sunumunu
gelen soruları yanıtlayarak bitirdi. Muslu’ya katılımlarından
ötürü teşekkür plaketini İdari Hizmetler Daire Başkanı İsmail
Aygar takdim etti.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52