49
TÜBİTAK ULAKBİM çocukların bilim ve teknoloji konu-
sunda küçük yaşlardan itibaren bilinçlendirilmesi ve hayal
ettikleri mesleği ortaya çıkarmalarını amaçlayan ödüllü re-
sim yarışması düzenledi. ULAKBİM ve YÖK çalışanlarının 1.
2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri “Ne Olmak İstiyorum”, 5. 6. 7. ve
8. sınıf öğrencileri “Hayatımızdaki Bilim ve Teknoloji” konulu
resim yarışmasında hünerlerini sergiledi.
“Ne Olmak İstiyorum” konulu yarışmayı, 4. sınıf öğrenci-
si Kardelen Gül “Veteriner olmak istiyorum” temalı resmiyle
birinciliği, 2. sınıf öğrencisi Arda Aslan “Astronot olmak isti-
yorum” temalı resmiyle ikinciliği, 1. sınıf öğrencisi Elif Şevval
Turan ise “Kimyager olmak istiyorum” temalı resmiyle üçün-
cülüğü elde ettiler. Dereceye giren öğrencileri YÖK Başkanı
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tebrik etti ve birinciye tablet bil-
gisayarı, ikinciye fotoğraf makinasını, üçüncüye de TÜBİTAK
popüler bilim kitaplarını hediye etti. “Hayatımızdaki Bilim
ve Teknoloji” konulu yarışmada, 6. sınıf öğrencisi Ilgın Ay-
gün birinciliği, 7. sınıf öğrencisi Burcu Şahin ikinciliği, 6. sınıf
Çocukların Sınırsız Hayal Dünyaları
Resimlere Yansıdı
Çin Halk Cumhuriyeti’nden CGWIC, SAST, CLTC, CASC ve
JSLC firma ve kurumlarının katılımı ile “Göktürk-2 Uydusu
Fırlatma ve Sigorta Hizmet Alımı Sözleşmesi Kapanış Top-
lantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda, fırlatma sonrası raporu
gözden geçirilerek ileriye dönük olarak işbirliği yapılabilecek
alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Göktürk-2 Fırlatma ve Sigorta Sözleşmesi Kapanış
Toplantısı Yapıldı
öğrencisi Ekin Naz Günel de üçüncülüğü elde etti. TÜBİTAK
ULAKBİM Müdürü Dr. Ahmet Kaplan dereceye giren öğren-
cilere ödüllerini verdi.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52