Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Afrika’da gelişmekte olan
ülkelere yönelik olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon İda-
resi Başkanlığı (TİKA) ve Birleşmiş Milletler
Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) desteği ile
TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı
tarafından “Sustainable Production in Leat-
her Processing Industry” konulu uluslararası
eğitim programı düzenlendi. Türkiye – UNIDO
işbirliğiyle bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen uluslarara-
sı eğitim programına Bangladeş, Endonezya, Etiyopya,
Lesotho, Malawi, Nijerya, Pakistan, Sri Lanka, Tanzanya, Tu-
BUTAL’da Sürdürülebilir Deri Üretim
Teknolojileri Eğitimi
nus, Uganda ve Zimbabwe’den toplam 20 teknik personel
İstanbul’daki uluslararası deri kongresine katılarak,
sektördeki son teknolojik gelişmeleri ve yeni-
likleri yerinde izlediler. Uluslararası uygula-
malar hakkında bilgilerin verildiği etkinlik;
Türkiye Deri Sanayiinin Durumu ve İleriye
Yönelik Trendler, Deri Atıkları Geri Dönü-
şüm Teknolojileri, Toplam Kalite Yönetim
Sistemleri, Temiz Teknolojiler, Yan Ürünleri,
Deri Teknolojilerinin Geleceği ve Çevresel Bo-
yutları gibi pek çok konu teknik inceleme gezileri ya-
pılarak ayrıntılı şekilde ele alındı.
TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsa
Apaydın başkanlığında TÜLOMSAŞ
Genel Müdürü Hayri Avcı, TÜVASAŞ
Genel Müdür Yardımcısı Hikmet
Öztürk ve beraberindeki heyet
TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti.
BİLGEM, TCDD Heyetini Ağırladı
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Palaz’ın açılış ko-
nuşmasıyla başlayan program Dr. Ali Gürbüz tarafından BİL-
GEM Enstitüsü’nün gerçek zamanlı işletim sistemi, emniyet
kritik sistem geliştirme, demiryolu sinyalizasyonu, modelle-
me ve simülasyon yeteneklerini gösteren sunumla devam
etti.
Sunum sonunda İsa Apaydın tarafından TCDD projelerin-
de Tren Kontrol Bilgisayarı, ETCS Seviye 2 Uyumlu Sinyalizas-
yon Sistemlerinin geliştirilmesi, Araç Kontrol Sistemlerinde
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) tarafından oluşturulan
Gerçek Zamanlı İşletim Sisteminin (GİS) Kullanımı ve SIL-4
Uyumlu Emniyet Kritik Sistem Geliştirme konularında işbir-
liği yapılabileceği vurgulandı. Konuklara BTE’nin modelleme
ve simülasyon konusundaki yeteneklerini gösteren Hava
Trafik Kontrolü Kule Simülasyonu gösterimi ATCSİM projesi
test ortamında uygulandı.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52