50
Y
üzden fazla ülkeden 5084 aktif katılımcının ziyaret et-
tiği Dünya Hava Trafik Yönetimi Kongresi, İspanya’nın
başkenti Madrid’de yapıldı. Sivil Hava Seyrüsefer Hizmetleri
Organizasyonu (CANSO) tarafından düzenlenen ve TÜBİTAK
BİLGEM’in, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür-
lüğü ile birlikte katıldığı kongrede, 2010 yılında DHMİ ile TÜ-
BİTAK arasında imzalanan ATM (Hava Trafik Yönetimi) Ar-Ge
işbirliği protokolüne kapsamında çalışmaları gerçekleştiri-
TÜBİTAK BİLGEM Dünya Hava Trafik
Yönetimi Kongresi'nde
50
len dört ATM Ar-Ge projesi; Kuş Radarı (KUŞRAD), Kontrolör
Seçme Yazılımı (KONSEY), Hava Aracı Takip Sistemi (HATS) ve
Hava Trafik Kontrol Simulatörü (ATCSIM) sergilendi. Sergile-
nen projeler Sektörden katılım sağlayan şirket yöneticileri,
hava trafik uzmanları, havacılık endüstrisi üreticileri ve tek-
nik öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.
TÜBİTAK BİLGEM’in Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)
ile temsil edildiği stantta, TÜBİTAK BİLGEM adına Başkan
Yardımcısı Dr. Murat Bakır, Devlet Hava Meydanları İşletmesi
adına Genel Müdür Orhan Birdal ev sahipliği yaptı. Etkinli-
ğe BİLGEM BTE’nin Müdürü Atakan ERDEM ile bu projelerin
bağlı bulunduğu Karar Destek ve Akıllı Ulaşım Sistemlerin-
den sorumlu Müdür Yardımcısı Dr. Ali Gürbüz de katıldı.
TÜBİTAK BİLGEM standını ziyaret eden ilgililere, geliştiri-
len projeler hakkında iş geliştirme sorumluları ve proje ça-
lışanları tarafından bilgi verildi. Üst düzey görüşme yapılan
konuklara BİLGEM Başkan Yardımcısı Dr. Murat Bakır tara-
fından klasik milli gravürlerimizi yansıtan hediyeler takdim
edildi.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52