Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
47
TÜBİTAK Çalışanları
Abant Gezisiyle Stres Attı
TÜBİTAK çalışanlarına Nevşah Fidan Karameh-
met tarafından“Doğal Nefes”adlı tanıtım toplantısı
yapıldı. Katılımın 75 kişi ile sınırlandırıldığı Tanıtım
Toplantısı, Doğal Nefes eğitmeni Nevşah Fidan
Karamehmet’in bir saatlik sunumuyla başladı. “Do-
ğal Nefes”in ne olduğunu açıklayan Karamehmet,
nefes alma alışkanlıklarının yaşam kalitesine olan
etkisine vurgu yaptı. Doğumla birlikte alınmaya
başlanan “Doğal Nefes”in yaşam döngüsü içerisin-
de unutulup, yerine yanlış nefes alışkanlıklarının
kazanıldığını belirten Karamehmet, nefes alışkanlı-
ğında gerçekleştirilecek bir geriye dönüşün yaşam
kalitesini ve insan sağlığını olumlu yönde etkileye-
ceğini ekledi. Toplantının ardından nefes koçları
eşliğinde düzenlenen “Doğal Nefes” egzersiziyle
yanlış nefes alışkanlıklarını düzeltip, yaşam kalite-
sini artırmak için ilk adım atıldı.
Doğal Nefes Tanıtım Toplantısı
TÜBİTAK İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetler kapsamında
Abant’a gezi düzenlendi. Enstitülerden ve Başkanlık’tan 57 kişinin katılımıyla düzenlenen gezide doğa yürüyüşü ve
piknik yapıldı. Enstitü ve Başkanlık çalışanlarını bir araya getiren organizasyonda katılımcılar çeşitli kar aktiviteleri-
ne katılarak eğlendi. Yoğun ve stresli iş hayatında verilen kısa ve eğlenceli bir mola niteliği taşıyan gezilere havaların
ısınmasıyla birlikte devam edileceği belirtildi.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52