46
Üstün Zekalı Öğrenciler TÜBİTAK’ı
Ziyaret Etti
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi’nden üstün ze-
kalı öğrenciler TÜBİTAK UZAY’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında
Uydu Tasarım Grubu çalışanlarından Özgün Yılmaz ve İş Ge-
liştirme Grubu çalışanlarından Aysun Karaarslan tarafından,
Enstitüde yürütülmekte olan projeler ve bugüne kadar ta-
mamlanmış uydular hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin
ardından RASAT ve GÖKTÜRK-2 Tanıtım Filmleri izlenerek
ziyaret sona erdi.
FP7 SEOCA Projesi Kapanış
Toplantısı Gerçekleştirildi
TÜBİTAK UZAY Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve program
desteği ile ortak olarak yer aldığı ilk uluslararası proje olan
SEOCA projesi tamamlandı.
Orta Asya Ülkelerinde yer gözlem teknolojileri konusun-
da kapasite oluşturmayı ve böylece bölgenin yaşadığı çevre
sorunlarının çözümüne yardımcı olmayı hedefleyen proje,
Almanya Berlin Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde ger-
çekleştirildi. TÜBİTAK UZAY projede Kapasite ve İhtiyaç Ana-
lizi iş paketi lideri olarak görev yaptı. Toplam 14 ortağı olan
projede Türkiye’den TÜBİTAK UZAY ve Jeodijital firmasıyla
birlikte, Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan
ve Türkmenistan’dan Hidrometreoloji Enstitüleri ve Üniversi-
teler ile, Almanya veYunanistan yer gözlemalanında firmalar
yer aldı. Proje kapanış toplantısında proje yöneticisi Rukiye
Özcivelek projenin tarihçesi ve çıktıları hakkında bilgi veren
sunumu gerçekleştirdi. Sunumun ardından Müdür Teknik
Yardımcısı Meryem Şahin Tütüncü başta Proje Yöneticisi Ru-
kiye Özcivelek olmak üzere tüm proje çalışanlarına projenin
başarılı bir şekilde tamamlanmasından dolayı teşekkür etti.
TÜBİTAK UZAY'da Kalite Günü
Enstitü Müdür Yardımcısı Meryem Şahin Tütüncü tarafın-
dan tüm Enstitüye Kalite Yönetimi Eğitimi verildi. Eğitimin
kapsamında katılımcılara kalite kavramının evrimi, kalite
yönetimi, projelerde kalite yönetimi uygulamaları, ISO 9001,
yazılım kalite güvence, IEEE 12207, CMMI konularında ay-
rıntılı bilgiler verildi. Eğitim sunumunun tamamlanmasının
ardından katılımcıların konuyla ilgili soruları yanıtlanarak
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
TÜBİTAK UZAY çalışanlarının çocukları için tanıtım etkin-
liği düzenlendi. Etkinlik sırasında Enstitü Müdür Yardımcısı
Meryem Şahin Tütüncü, çocuklar için hoşgeldiniz konuşma-
sı yaptı.
Dr. Elif Kutdemir, Uzay Ortamı ve Gök Cisimleri ve Y. Müh.
Özgün Yılmaz Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünyaya ba-
kış ve Uydular, Görevleri ve RASAT konulu sunumlar yapıldı.
Sunumların ardından RASAT ve GÖKTÜRK-2 Uydularımızın
tanıtım filmi izlenmesi ve uydu maketleri üzerinde bilgilen-
dirme yapılarak çocukların sorduğu soruların yanıtlanmasıy-
la etkinlik sona erdi.
TÜBİTAK UZAY
Çalışanlarının Çocukları İçin Uzay
Tanıtımı Düzenlendi
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52