Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
45
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Akustik Laboratuvar-
ları tarafından “Akustik Paydaşlar Toplantısı” TÜBİTAK Gebze
Yerleşkesi’nde düzenlendi.
TÜBİTAK UME’nin paydaşlarıyla ortak çalışmalar için fikir
alış verişinde bulunmak ve akustik alanındaki bilimsel geliş-
meleri değerlendirmek üzere düzenlenen toplantı 53 katı-
lımcının biraraya gelmesiyle gerçekleşti.
Açılış konuşmasını TÜBİTAK UME Enstitü Müdür Vekili
Dr. Fatih Üstüner’in gerçekleştirdiği toplantıda, katılımcıla-
rın TÜBİTAK UME Akustik Laboratuvarları’ndan beklentileri
ve yapılabilecek çalışmalar üzerine kısa bir oturum gerçek-
leştirildi. Oturumda kalibrasyon deney laboratuvarlarının
ihtiyacı olan ve TÜBİTAK UME Akustik Laboratuvarları’nın
düzenlemeyi planladığı laboratuvarlar arası karşılaştırma-
lar katılımcılara duyuruldu. Akustik alanındaki uzmanları
bir araya toplamak için bir teknik komite kurulmasının ya-
rarlı olabileceği dile getirildi. Endüstrinin ihtiyacının kar-
TÜBİTAK
UME Paydaşlarıyla Biraraya Gelmeye
Devam Ediyor
şılanacağı projelere işbirliklerine TÜBİTAK UME Akustik
Laboratuvarları’nın açık olduğu belirtildi. Toplantı içeriğinin
kısa bir değerlendirmesinden sonra Akustik Laboratuvarları
ziyaret edildi.
Fransa Ulusal Araştırma Ajansından
TÜBİTAK’a Ziyaret
Fransa’nınUlusal Araştırma Ajansı’nın (ANR) Ge-
nel Direktör Yardımcısı Philippe Freyssınet başkan-
lığında bir heyet TÜBİTAK’ı ziyaret etti. Freyssınet’e,
ANR Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı
ile Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Kültür
Müsteşarı ve Kültür Etkinlikleri Müsteşar Yardım-
cısı eşlik etti. Freyssınet ve beraberindeki heyet,
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Arif Adlı
başkanlığında TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire
Başkanlığı’ndan yetkililerle görüştü.
Toplantı sırasında, karşılıklı olarak TÜBİTAK ve
Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) tanıtımı yapıl-
dı. Toplantıda ayrıca, iki kuruluş arasındaki işbirliği
olanakları görüşüldü.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52