Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, bu yıl
içinde Türkiye’nin 26 bölgesinde yapılması planlanan Üni-
versite -Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantıları’nın ikincisi,
TÜSSİDE’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr Ersan Aslan, Kocaeli Valisi
Ercan Topaca ile Belediye Başkanları, Sakarya Üniversitesi,
Düzce Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi rektörleri, Sanayi ve Ticaret Odalarının yöne-
ticileri katıldı.
Moderatörlüğünü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşarı Prof.Dr Ersan Aslan’ın yaptığı panelde, Bakan Er-
gün açılış konuşması yaptı. Konuşmasında, üniversiteler ile
sanayi işbirliğinin önemine değindi.
Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantılarının
İkincisi TÜSSİDE’de Gerçekleşti
44
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52