43
ARILAR
kemik hücrelerinin kontrollü şekilde büyütülmesi başarıyla
gerçekleştirildi. Bu yöntemle ileride hastanın kendi vücu-
dundan alınan hücrelerle, kırılmış kemik kısımlarının bilgisa-
yar tomografisi görüntülerinden hastaya özel kemik yama-
larının veya yanmış deri kısımları için kontrollü bir ortamda
doku üretilebilmesinin yolu açılmış oluyor.
TÜBİTAK ARDEB’in 148 bin liralık desteğiyle geliştirilen
doku iskeleti ile mekatronik sistemin tasarımını ve üretimi-
ni yapan Prof. Lazoğlu, “ARDEB destekli projemizin amacı
endüstriyeldi. Hızlı prototiplemeyle beyaz eşya, otomotiv
ve uçak sektöründe kullanılacak bir yöntem. Bizimde ama-
cımız bu alanda tasarım yapacak bir model geliştirmekti.
Biz geliştirdiğimiz üç boyutlu prototipleme sistemini medi-
kal sektörde de kullanabileceğimizi düşündük. Üç boyutlu
prototipleme sisteminde ‘skafold’ üzerine canlıdan aldığımız
deriyi ekiyoruz ve kontrollü bir şekilde büyümesini sağlıyo-
ruz.” dedi.
Proje kapsamında yapılan deneylerde yapay fare derisi
üretildiğini belirten Lazoğlu, sistemin hastanelerde kullanı-
ma hazır hale gelmesinin 2 yıl sürebileceğini belirtti. Lazoğ-
lu, “Hastanın yanmış derisi yerine vücudunun başka yerin-
den alınmış deri örneği üretilecek ve sorunsuz bir şekilde
yaranın üzerine yerleştirilecek. Yapay deri üretiminin ardın-
dan, kimya ve biyoloji bölümlerindeki öğretim üyeleriyle
laboratuvar ortamında yapay kemik üretimini yaptık. Şuan
deney aşamasındayız. Hedef olarak hasar gören kemiğin
bilgisayar tomografisi çekilecek, hasarlı kesimin üç boyutlu
tasarımı yapıldıktan sonra yapay kemik üretimi yapılacak.
Araştırmalarımızın tıp alanında hizmet verecek bir çalışma
olmasını amaçlıyoruz” dedi.
''Vücut reddetmiyor, skafold eriyor''
Tedavide hastanın kendi dokusunun kullanılmasının pek
çok avantajının bulunduğunu ifade eden Lazoğlu, şunları
kaydetti: “Bu yaklaşımın önemli bir avantajı, insanın kendi
hücresi kullanıldığı ve temelde kök hücre kaynaklı olabildiği
için vücudun bu yapıları reddetmesi pek mümkün olmuyor.
Biyo-uyumlu polimerden kullandığımız skafold, vücutta eri-
diğinden bir daha çıkarılması gerekmiyor.”
Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52