42
DESTEKLE GELEN BASARILAR
DESTEKLE GELEN BA
ESTEKLE GELEN BASARILAR
TÜBİTAK
Desteğiyle
Yapay Deri Üretildi
Yapay deri ve yapay
kemik üretiminde
Türkiye’de bir ilk
TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen
‘3 boyutlu hassas doku iskeleti sistemi’
ile yapay deri ve yapay kemik üretildi.
Bu yöntemle kemiği kırılan hastaya özel
kemik yaması ve deri nakli gereken
hastalara yapay deri üretimi
amaçlanıyor.
K
oç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma
Merkezi’nden Prof. İsmail Lazoğlu, yapay deri ve yapay
kemik alanında yaptığı çalışma ile Türkiye’de bir ilke imza attı.
TÜBİTAK ARDEB destekli “Hızlı Prototipleme ve Bilgisayar Des-
tekli Yüksek Hızlı Üretim” projesi ile açık mimari kontrollü hızlı
protitipleme mekatronik sistemi ile üç boyutlu doku iskeleti
üretildi. Geliştirilen sistem ile bilgisayar ortamında üç boyutlu
tasarlanan sanal doku iskeleti istenilen geometride fiziksel doku
iskeletine dönüştürebiliyor.
Koç Üniversitesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. İskender
Yılgör’ün sentezlediği biyo-uyumlu polimerik malzeme proje
kapsamında Prof. Lazoğlu’nun geliştirdiği mekatronik sistemde
hassas bir şekilde 3 boyutlu doku iskeletlerine dönüştürüldü.
Doku iskeletlerine Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Halil Kavaklı
tarafından deri ve kemik hücreleri ekilerek yapay deri ve yapay
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52