Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
Yılda 40 milyon floresan lamba
tüketiliyor
Kullanım ömürleri sona eren floresan lambaların gö-
mülerek etkisinin azaltılmaya çalışıldığını ancak bu yön-
temin çevre kirliliğine yol açtığını söyleyen Ilgar, sorunun
çözümüne katkı sağlamak amacıyla, atık floresan lamba-
ların geri kazanımı için bu sistemi kurduklarını anlattı.
Atılan lambaların cıva içerdiği için tehlikeli atık sınıfına
girdiğini belirten Ilgar, Türkiye’de yılda 40 milyona yakın
floresan lamba tüketildiğini belirtti.
Türkiye’nin ilk floresan geri
dönüşüm tesisi
Avrupa standartlarında floresan lamba geri dönü-
şüm sistemine sahip olan tek firma olduklarını belirten
Ilgar, şunları söyledi: "Floresan lambaların geri kazanı-
mında amaç hem tehlikeli atıkların uygun şekilde uzak-
laştırılması hem de kaynakların (cam, metal, fosfor tozu)
ekonomik anlamda tekrar kullanımıdır. Mesela camlar
metallerden ayrıldıktan sonra lamba sanayisinde tekrar
lamba üretiminde kullanılabiliyor. Metaller dökümhane-
lere verilebiliyor. Cıvayı şu anda filtre ile tutarak çevreye
uygun koşullarda bertaraf ediyoruz. Fakat çalışmalarımız
cıvayı farklı kimyasal yöntemlerle solüsyon içerisine alıp
daha sonra metalik cıva içerisinde geri kazanma yönün-
dedir.”
TÜBİTAK’ın projelerine verdiği desteğe memnuniyet-
lerini dile getiren Ilgar, “TÜBİTAK bize güvendi ve destek-
te bulundu tabi ki verdiği maddi destek çok önemli ama
bunun yanında Ar-Ge yapmamız için sağladığı eleman
desteği de çok önemliydi. Türkiye’ye bu sistemin gelme-
sini başta TÜBİTAK’a borçlu olduğumuzu söylemeliyiz”
diye konuştu.
Türkiye’de floresan geri dönüşümünde büyük eksik
olduğunu belirten Ilgar, kısa süre içerisinde en az iki üç
bölgeye geri dönüşüm tesissi kurmayı hedeflediklerini
sözlerine ekledi.
41
ARILAR
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52