Atık Floresanlar
Ekonomiye Kazandırılıyor
İ
çerisinde civa ve benzeri ağır metaller bulunan flore-
sanlar, çevre ve insan sağlığına verdiği zarar nedeniyle
tehlikeli atık niteliğinde bulunuyor. Çevrenin korunması
ve atık floresanların ekonomiye geri kazandırılması ama-
cıyla Kocaeli’nde faaliyet gösteren EXITCOM tarafından
dönüşüm tesisi kuruldu.
TÜBİTAK TEYDEB 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek
Programı kapsamında yaklaşık 100 bin lira destek verilen
“Cıva İçeren Ömrünü Tamamlamış Floresanların Geri Dö-
nüşümü Sistemi” projesiyle geri dönüşüm tesisini kuran
EXITCOM Genel Müdürü Murat Ilgar, projeyle floresan
lambalardan civanın uzaklaştırılması ve geri kazanımını
sağladıklarını söyledi. Cıva içeren floresan lambaların,
sarı ışık veren lambalara göre yaklaşık yüzde 80 daha
az enerji tükettiğine dikkat çeken Ilgar, "Aydınlatma ve-
rimleri de 3 ila 6 kat, fonksiyonel ömürleri de 4 ila 15 kat
daha fazladır. Bu yönüyle floresan lambalar, günümüzde
her türlü kapalı konut alanında (ofis, hastane, okul) en
çok tercih edilen iç ortam aydınlatma ürünü haline gel-
miştir. Geniş kullanım alanı olan bu lambaların içinde
bulunan cıva insan sağlığına çok zararlı. Floresanın uy-
gun ortamda geri dönüşümü yapılmaması durumunda
içindeki cıva 320 km alana yayılarak insan sağlığına ciddi
zararlar verebiliyor" dedi.
40
DESTEKLE GELEN BASARILAR
DESTEKLE GELEN BA
ESTEKLE GELEN BASARILAR
TÜBİTAK destekli proje ile
Türkiye’de ilk defa floresan ve
tasarruflu ampul atıklarının
ekonomiye geri kazandırılması
amacıyla dönüşüm tesisi kuruldu.
Tesis sayesinde atık floresanların
çevreye verdiği zararın’da önüne
geçildi.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...52