Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2013
İnsan beyninin şifreleri
çözülecek
Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen İnsan Beyni
Projesi’nde insan beyninin bilinmeyenleri çözülecek ve
elde edilen bilgiler tıp ve bilişim alanlarında kullanılacak.
Dünyanın en büyük deney ortamının oluşturulacağı pro-
jenin merkezinde Bilişim ve Bilgi işleme Teknolojileri (BİT)
yatıyor. Projeyle geliştirilecek nöro-bilişim, beyin simülas-
yonu ve süper bilgisayar uygulamaları için BİT platform-
ları, dünyanın her yerinde üretilen nörobilim verilerinin
toplanmasını, birleştirici modeller ve simülatörler üzerinde
bütünleştirilmesini, biyolojiden elde edilen verilerle karşılaş-
tırılarak kontrolünü ve bilim dünyasına açılmasını kapsıyor.
Projenin Türkiye yürütücüsü Sabancı Üniversitesi olacak.
Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Volkan Özgüz ve Prof. Yaşar
Gürbüz önderliğindeki teknik ekip, TÜBİTAK desteği ile nö-
robenzetimli bilgi işlem mimarileri, çok düşük enerjilerle ça-
lışan yeni bilgi işlem tüm devreleri ve donanım platformları
geliştirerek, araştırmacıların insan beyninin mimarisine ve
devre yapısına dayalı yeni bilişim sistemleri tasarlamasına
ön ayak olacak. Proje, 2013'ün son aylarında başlayacak.
İnce, iletken ve çelikten 300 kat
daha güçlü
Avrupa Komisyonu’nun seçtiği diğer proje olan Gra-
fen Projesi ise, 2013 yılında başlayacak. Grafen Projesi’nde
Türkiye’den yine Sabancı Üniversitesi yer alacak. Proje yü-
rütücülüğünü Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel’in yaptığı ekip,
TÜBİTAK desteği ile grafenin enerji uygulamaları, özelikle de
grafenin yakıt pillerindeki kullanımları konusunda yapacağı
araştırma çalışmaları ile projeye katkı sağlayacak.
Prof. Andre Geim ve Prof. Kostya Novoselov’a 2010 Nobel
Fizik Ödülü’nü kazandıran grafen, geleceğin harika malze-
mesi olarak gösteriliyor. Benzersiz ve üstün özelliklere sahip
olan grafen, inceliği, elektriği bakırdan daha iyi iletmesi ve
çelikten 300 kat daha güçlü yapısı ile dikkat çekiyor. Elekt-
ronik kağıt ve bükülebilir kişisel iletişim cihazları gibi hızlı,
esnek ve sağlam tüketici elektroniği ürünleri ve enerji verim-
liliği yüksek uçaklarda kullanılabilecek. Grafenin uzun vade-
de yeni bilgisayar paradigmalarını ve yapay retina gibi çığır
açan tıbbi uygulamaları doğurması da bekleniyor.
39
ARILAR
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...52