Türk Araştırmacılar,
Geleceğin İki Büyük
Projesinde Yer Alacak
İnsan beyninin şifresinin çözüleceği ve
geleceğin malzemesi olarak
adlandırılan ‘grafen’in yeni
kullanım alanlarının araştırılacağı iki
proje, bilimde yeni bir çağ
açacak. Avrupa ve dünyadan
birçok ülkenin yer aldığı çalışmalarda,
Türkiye adına TÜBİTAK’ın
destekleyeceği Türk araştırmacılar da
görev alacak.
A
vrupa Komisyonu, bilim ve insanlık tarihinde çığır aça-
bilecek fikirlerin hayata geçirilmesi amacıyla 2 önemli
projeyi destekleme kararı aldı. Bunlardan ilki insan beyninin
şifrelerinin çözülerek elde edilecek bilgilerin bilişim alanında
kullanılacağı “İnsan Beyni Projesi”, diğeri ise 2010 Nobel Fizik
Ödüllü ve gelecekte birçok alanda kullanılacak olan “Grafen
Projesi”. Avrupa Komisyonu, AB 7. Çerçeve Programı ICT (Bil-
gi ve İletişim Teknolojileri) alanı kapsamında her iki projeyi
de “Geleceğin Yükselen Teknolojisi (FET Flagship)” projeleri
olarak seçti. 10 yıl boyunca desteklenecek çalışmalara 1’er
milyar Avroluk destek verilecek. Dünyanın en büyük deney
ortamının oluşturulacağı projelerde 15 AB üye ülkesi ile
Amerika, Kanada, Çin ve Japonya’dan 200 araştırma ensti-
tüsü yer alıyor. Projeye Türkiye adına destek veren TÜBİTAK,
Türk araştırmacıların bu iki önemli çalışmada yer almasına
öncülük etti. AB Komisyonu tarafından beklenen ulusal des-
teği projelerin her aşamasında sağlayan TÜBİTAK, projenin
yürütülmesi aşamasında da araştırmacılara destek verecek.
Türk bilim insanları, proje kapsamında Nobel ödüllü araştır-
macılar ile bir arada çalışma fırsatı bulacak.
38
DESTEKLE GELEN BASARILAR
DESTEKLE GELEN BA
ESTEKLE GELEN BASARILAR
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...52