9
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
BTYK kararlarını
Bakan Ergün açıkladı
BTYK’nın 25. Toplantısının kararlarını Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün açıkladı.
Bakan Ergün, BTYK’da alınan kararlarla e-Devlet
kapısının yeni uygulamalarla zenginleştirilmesi
ve vatandaşların memnuniyetinin artırılması
amacıyla yeni bir dönemin başlatıldığını belirt-
ti. Toplantıda “e-Devlet uygulamaları” ve “üstün
yetenekli bireyler”le ilgili önemli kararlar alındı-
ğına değinen Ergün, Türkiye’nin kalkınmasına,
refahına, vatandaşın mutluluğuna en çok ve en
hızlı etki edecek konularda yapılan çalışmalara
TÜBİTAK aracılığıyla Ar-Ge kaynağı ayırdıkla-
rını bildirdi. Ergün, bu kapsamda bilgi ve ileti-
şim teknolojileri ile e-Devlet uygulamalarının
öne çıkan konulardan olduğunu kaydederek,
e-Devlet uygulamaları ile kısa zamanda, yüksek
olmayan maliyetlerle, vatandaşların yaşam ka-
litesinin artırılmasına ciddi katkılar yapılabile-
ceğinin altını çizdi.
e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırıl-
masıyla verimlilik artışı sağlanacağını, zaman-
dan ve maliyetten tasarruf edileceğini belir-
ten Ergün, “Vatandaşımızın, tüm hizmetlerini
e-Devlet kapısından yapabilir hale getirmek
zorundayız. Bu anlamda BTYK’da çok önemli
kararlar aldık. Artık bu konuda sorumlu ba-
kanlığımız belli oldu. e-Devlet ile ilgili koordi-
nasyonu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı yürütecek. e-Devlet çalışmaları tek
merkezden kontrol edilecek ve vatandaşlarımız
yakında tüm işlerini e-Devlet kapısından yapa-
bilecek. Bu konudaki çalışmalar bundan sonra
daha da hızlanacak. Tamamlandığında vatan-
daşlarımızın yaşam kalitesini artıracağız.” ifade-
lerini kullandı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...52