8
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak,
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda e-Devlet
uygulamalarının devletler ve vatandaşlar için
önemini anlatan bir sunum yaptı.
e-Devlet sisteminin vatan-
daş, kamu kurumları ve
kamu kurumu çalı-
şanları için katma
değer
sağladığı
alanlara değinen
Prof. Altunbaşak,
başarılı bir e-Devlet
sisteminin kurulması
için atılması gereken adımları paylaştı. TÜBİTAK
Başkanı Altunbaşak sunumunda ayrıca, dünya-
daki başarılı e-Devlet sistem ve uygulamaları-
nın incelenmesiyle oluşturulan model ve öne-
rileri aktardı.
Prof. Altunbaşak, ülkemizin refahına, vatan-
daşın mutluluğuna, Türkiye’nin kalkınmasına
en çok ve en hızlı etki edecek konulara bakıldı-
ğında karşımıza Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve
özellikle de e-Devlet uygulamalarının çıktığını
belirtti. Ayrıca e-Devlet uygulamaları ile yüksek
olmayan maliyetlerle, ülkemizde yaşam kalite-
sinin artmasına ve vatandaşlarımızın mutlulu-
ğuna ciddi katkılaryapılabileceğinin altını çizdi.
Prof. Altunbaşak: “e-Devlet ülkemizde yaşam kalitesini artıracak”
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...52