6
Açılış konuşmasında BTYK toplantılarının
önemine değinen Başbakan Erdoğan, ülkemiz-
de bilim, teknoloji ve yenilik alanında yaşanan
katma değer oluşturan gelişmelerin Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına dayandığı-
nı belirterek, bu toplantıların Türkiye için kritik
bir platform olduğunu vurguladı. Türkiye’nin
birçok alanda kendi kendine yetebilen bir ülke
konumuna ulaştığını belirten Başbakan Erdo-
ğan, bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki atılı-
mımızın tüm dünyaca dikkatle izlendiğinin al-
tını çizerek, bu başarıda kurumlar arası diyalog
ve işbirliğinin önemine değindi.
Başbakan Erdoğan konuşmasında, özellikle
savunma alanındaki başarılı projelere vurgu
yaptı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli
seyir füzesi, akıllı bomba, füze gözü gibi milli
imkanlarla mühendislerimiz tarafından geliş-
tirilen projelere değindi. Topluma somut etki
eden, vatandaşın hayatını kolaylaştırıcı proje-
lerin önümüzdeki dönemde hız kazanacağını
belirten Başbakan Erdoğan, Akıllı Kimlik Kartı
Projesi’nin tamamlandığını söyledi ve 2015 yılı
sonuna kadar bütün vatandaşların akıllı kimlik
kartına sahip olacağını müjdeledi.
Başbakan Erdoğan:
“Bilim ve teknolojideki atılımımız tüm dünyaca dikkatle izleniyor”
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...52