5
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
tısı Yapıldı
Üstün Yetenekliler
G
ölbaşı’nda bulunan Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi’nde düzenlenen BTYK toplantı-
sına 4 Başbakan Yardımcısı, 10 Bakan, çeşitli kurum ve kuruluşlardan 90’dan fazla üst düzey
yönetici katıldı. ‘e-Devlet uygulamaları’ ve ‘Üstün yetenekli bireyler’ başlıklı iki gündem konusu-
nun görüşüldüğü toplantı Başbakan Erdoğan’ın açılış konuşması ile başladı ve TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile MEB Müsteşarı Dr. Emin Zararsız’ın sunuşuyla devam etti.
Toplantıda son 6 aydaki gelişmeler Yüksek Kurul tarafından tartışıldı. BTYK’nın 25. toplantısında
altı yeni karar alındı. Ayrıca BTYK’nın 19. toplantısında alınan “Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve
Uygulama Planı 2009-2013” kararı kapsamındaki çalışmalar tamamlanarak, sonuçlandırıldı.
uşturulmasında en yüksek karar organı olan Bilim ve
K) 25. toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ygulamaları’ ve ‘Üstün yetenekli bireyler’ konularının
rar alındı.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...52