30
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), İstanbul
Sanayi Odası’nın İstanbul Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirdiği 11. Sanayi Kongresi ve İnovasyon
Sergisi’ne katıldı.
K
ongre ve sergi olarak iki kısımdan oluşan
organizasyonda TÜBİTAK MAM’a bağlı
Çevre Enstitüsü (ÇE), Enerji Enstitüsü (EE), Gıda
Enstitüsü (GE), Kimya Enstitüsü (KE) ile Gen Mü-
hendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE),
sergi alanında projelerini, posterlerini ve ürün-
lerini tanıtma fırsatı buldu.
Kongrenin açılış gününde Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK MAM
standını ziyaret ederek projeler hakkında bilgi
aldı. Sergi kapsamında her bir enstitünün ser-
gilediği proje ve ürünlerin bilgisi İSO’nun hazır-
lamış olduğu katalogda yayınlandı.
TÜBİTAK MAM
11.
Sanayi Kongresine
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...52