26
G
eliştirilen Karbondioksit Gazlı Patlatma
Sistemi çelik bir tüpten oluşuyor. Tüp
içerisine doldurulan sıvı karbondioksit, ateş-
leyici kimyasal kartuşuyla ısıtılarak ani olarak
genleşiyor. Böylece tüpten kaya veya kömür
ortamına çok yüksek basınçlı karbondioksit
gazı püskürtülüyor ve kırma işlemi gerçekleş-
tiriliyor.
KGPS sistemi, alternatifi olan dinamitle pat-
latmaya göre daha emniyetli olmasının yanın-
da kömürün çok ufak toza dönüşmeyip iri par-
çalar halinde çıkarılmasını sağlıyor. Genleşme
esnasında ortamın soğuması ve grizu patla-
ması riski oluşturmaması gibi birçok avantaja
sahip. Karbondioksit gazlı patlatma sisteminin
yaygınlaşmasıyla alternatif yöntem olan dina-
mit kullanımından kaynaklanan olumsuzluklar
azaltılacak. İş güvenliği, çevresel faydalar ve
ürün kalitesi artacak.
TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK) tarafından yürütülen projeyle Karbondioksit Gazlı Patlatma
Sistemi (KGPS) geliştirildi. Dinamitle patlatmanın yerini alacak
sistem, kömür ocaklarındaki grizu patlaması riskini en aza indirecek.
TÜBİTAK Grizu Patlaması Riskini Azaltacak
Sistem Geliştirdi
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...52