25
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
“Doğalgazın 10’da 1’i yerli kömürden karşılanacak”
Söz konusu iki tesiste toplam 1,5 milyar metreküpe yakın gaz üretilmesinin
planlandığı bilgisini veren Yıldız, “Karadeniz’de, Akdeniz’de ve karalarımızda
doğalgaz aranmasıyla alakalı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu arayışımız,
yalnızca doğalgaz faaliyetleriyle ilgili aramalar değil, aynı zamanda yerli kö-
mürümüzden elde edilecek sentetik gazla devam edecek. 1,5 milyar metreküp
gaz demek hemen hemen yaklaşık 600-700 milyon dolarlık bir ithalatın kesil-
mesi demek olacak. Tavşanlı’da faaliyete geçirdiğimiz tesisin yanı sıra 2013’te
Soma’da temelini atmayı planladığımız tesisle şu anda bütün meskenlerde
kullanılan doğalgazın hemen hemen 10’da 1’i kadarını yerli kömürden üret-
miş olacağız. Ar-Ge çalışmalarımızın sonucunu burada almış görünüyoruz. En
önemlisi bu. Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan payı her geçen gün daha da artıraca-
ğız. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, işçilerimizle kendi tesislerimizde bunu
gerçekleştirmiş olacağız. TKİ ve TÜBİTAK iş birliği de devam edecek” dedi.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...52