24
leme (patentli) ve ateşleme sistemi değiştirildi.
Ayrıca proses kontrolü ve güvenlik unsurlarını
içeren bir otomasyon sistemi geliştirildi. Yapı-
lan değişikliklerden sonra alt sistem işlevsellik
testleri gerçekleştirilerek tesis devreye alındı.
Pilot tesis törenle açıldı
Tamamı Türk mühendisler tarafından ta-
sarlanan ve yerli kaynaklarla imal edilen pilot
tesis Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın katıldığı açılış töreniyle kamuoyuna
tanıtıldı. TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbra-
him Dinçer’in de katıldığı törende konuşan Ba-
kan Yıldız, Tunçbilek'teki ‘Gazlaştırma Pilot
Tesisi’nde yerli kömürden gaz elde edileceğini,
bu yatırımın Manisa'nın Soma ilçesinde 2013'te
temeli atılacak tesisle beraber önemli bir yere
sahip olduğunu belirtti.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...52