20
‘’Yazılımı yüzde 100 yerli’’
Türkiye’nin uydu yapımında yetkin-
lik kazandığını ifade eden Bakan Ergün,
GÖKTÜRK-2’nin yazılımlarının yüzde 100,
donanımlarının ise yüzde 80’inin yerli oldu-
ğunu belirtti. Ergün,“Bazı şeyleri yapamadı-
ğımızdan değil yapmak istemediğimizden
dolayı yapmamışızdır. Yoksa istersek onu da
yapabiliriz. Dolayısıyla, uyduyu yüzde 20’lik
donanımdaki yerli olmayan kısmından yola
çıkarak, ‘Bak işte bunun yüzde 100’ü yerli
değilmiş, cıvatalarını filan yerden almışsı-
nız...’ Olabilir. Cıvatasını nalburdan alma im-
kanı varken cıvata fabrikası kurmanın anla-
mı yok ki’’ dedi.
Ergün, önümüzdeki süreçte haberleşme
uyduları ve takım uydular da yapılacağını
kaydederek, belli bir konu üzerinde çalışıl-
mak üzere de bir uydu yapılabileceğini söy-
ledi.
Takım uydular için de çalışma yapılaca-
ğını belirten Ergün, 5-6 uydunun eş güdüm
içinde çalışacağını, bunlardan 1-2 tanesinin
sürekli Türkiye üzerinde olacağını ve her an
görüntü alınacağını dile getirdi.
Ergün, ‘’Bunlar takım halinde çalışan
uydular. Sürekli olarak Türkiye üzerinde,
Türkiye’nin belli noktalarına, nereye odak-
lamak istiyorsanız o noktaya da odaklaya-
bilecek şekilde bunları yapabileceksiniz.
Şimdi bunlar üzerinde arkadaşlarımız çalı-
şacaklar’’ ifadesini kullandı.
Türkiye’nin hemuydusunu yapan hem fır-
latabilen 12 ülke arasına girmesini hedefle-
diklerini anlatan Ergün, ‘’Uzayda yoksanız,
yeryüzünde de güçlü değilsiniz. Yani, uzay-
da ne kadar gücünüz varsa, yeryüzünde de
potansiyelinize göre o kadar gücünüz olur’’
değerlendirmesinde bulundu.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...52