2
Baskı
Apa Uniprint San. veTic. A.Ş.
Ömerli Mah. Hadımköy - İSTANBUL Cad. No: 159
Hadımköy Arnavutköy 34555 İSTANBUL
T 0212 798 28 40
Sahibi
TÜBİTAK Adına, Başkan
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Gökhan Kulaş
Yazı İşleri
Burçin Dokgöz
Ezra Kılınç
Ayşen Konuray
İnci Simer
Fotoğraf
(Kurumsal fotoğraf çekimi)
Burçin Dokgöz
Grafik Tasarım
İ.Erkan Bilben
Mehmet Düzgün
Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve
ona göre yürüyoruz.
Basım Tarihi
5/01/2013
Yönetim Yeri
Atatürk Bulvarı No: 221
06100 Kavaklıdere / Ankara
T: 0312 426 13 81
F: 0312 467 29 98
email:
Mustafa Kemal Atatürk
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...52