17
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
uluslararası katılım-
cıların deneyimlerini
paylaştığı ve siber
güvenlikle ilgili ileri-
ye yönelik çalışmala-
rın tartışıldığı bir de
panel düzenlendi.
Oturum başkanlı-
ğını BTK Kurum Baş-
kan Yardımcısı Dr.
Muhterem
Çöl’ün
yaptığı
panelde,
FIRST (Forum Inci-
dent Response and
Security Teams) Yö-
netim Kurulu Üyesi Margrete Raaum, Arnavut-
luk Ulusal Bilgi Güvenliği Ajansı’ndan (ALCIRT)
Marenglen Sinani, BTK Bilgi Teknolojileri Dairesi
Başkanı K. Sacid Sarıkaya, BTK-TİB Teknik İşlet-
me Dairesi Başkanı Dr. Barış Yaslan ve TÜBİTAK
Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü Dr. Hayretdin
Bahşi panelist olarak yer aldı.
Panelin ardından 4 takımın katıldığı siber
güvenlik yarışmasının ödül töreni yapıldı ve
tatbikata katılan kurumlara plaketleri takdim
edildi.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...52