16
lığın arttığını gösteriyor” diye konuştu.
Acarer: Amaç Siber Olaylara
Müdahale Kabiliyetini Geliştirmek
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Başkanı Tayfun Acarer da, kurumların siber gü-
venlik tatbikatları ile mevcut sistemlerini test
etme imkanı bulduklarını açıkladı. Acarer, şöy-
le konuştu: “Sistemin bütünlüğü içinde zayıf
halka olmamak için tüm kuruluşlarımız siber
güvenlik konusuna duyarlılıkla yaklaşmalı ve
Siber Güvenlik Tatbikatlarına katılmalıdır”
Konuşmaların ardından Bakan Yıldırım, Ba-
kan Ergün, TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak ve BTK
Başkanı Acarer, tatbikat kapsamında yapılan
Siber Güvenlik Yarışması’nı başlattı. Ardından
siber güvenlik yarışmasına katılan takımlarla
sohbet ettiler.
Panelde Uluslararası Deneyimler
Paylaşıldı
Etkinliğin son gününde, Sudan Telekomüni-
kasyon Regülasyon Kurumu Başkanı Dr. Izzel-
din Kamil Amin’in açılış konuşmasının ardından
Prof. Altunbaşak: Türkiye’de Sanayi
Casusluğu Çıkacak
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak,
siber güvenlik konusunun 10 yıl öncesine ka-
dar aşina olunmayan, bilim kurgu filmlerinde
ve romanlarda karşılaşılan bir terim olarak gö-
rüldüğünü hatırlattı. Bu konudaki farkındalığın
artmasında Estonya’ya ve İran’ın kritik enerji
sistemlerine yapılan saldırıların önemli etki
oluşturduğuna işaret eden Prof. Altunbaşak,
bunların akabinde siber güvenliğe ilişkin çalış-
maların hız kazandığını vurguladı.
Siber saldırıların sonuçlarının boyutlarına
ilişkin bilgi veren Altunbaşak, “Ülkemizde yeni
bir siber saldırı çeşidi çıkacak; sanayi casusluğu.
Kritik teknolojilerin sayısı arttıkça bu saldırılar
artacak. Bu konuda TÜBİTAK içerisinde 10 yıl-
dır çalışan bir ekibimiz var. Siber Güvenliğe çok
önem veriyoruz. Siber güvenlik kamplarındaki
kontenjanlarımızı artıracağız. BTK ile 2011 yı-
lındaki tatbikata 41 katılım olmuştu, bu sayının
bugün 61’e yükselmesi bu konuya olan duyarlı-
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...52