15
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
ekranlardan görmek mümkün olsa, Türkiye’nin
bazı kurumlarına, kritik yapılarına belki de dün-
yanın değişik yerlerinden muhtelif saldırılar var.
Tatbikatlar bu nedenle çok önemli. Kurumlar
bundan sonraki tatbikatlara aritmetik bir artış-
la, bütünüyle katılım gerçekleştirirse hepimiz
daha hızlı mesafe alırız, diye düşünüyorum”
Ergün, Türkiye’nin çok genç bir nüfusa sa-
hip olduğunu belirterek, ”Günümüzde gençler
özel güvenlik olarak işe girmek istiyor ancak
özel güvenlikten çok siber güvenlikçiye ihtiyaç
var. Çok iyi eğitim almış, gerçekten bu konuda
son derece parlak zekalı genç arkadaşlarımızın
siber güvenlik konusunda uzman olmaları gerekiyor. Üniversitelerimizin de bu boyutuyla belki
müfredatlarını bir kere daha gözden geçirmelerinde, bu konuyla ilgili alanlar açmalarında fayda
olacaktır” dedi.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...52