14
“Top-Tüfek Yerine Savaşlar Bilişim
Teknolojileriyle Yapılıyor”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada siber tehli-
kenin gelecekte daha da önemli hale gelece-
ğini, siber saldırı konusunda devletlerin farkın-
dalık bakımından aralarında uçurum olduğunu
kaydetti. Bazı ülkeler siber savaşlarla mücadele
yöntemleri için ciddi hazırlıklar yaparken bazı
ülkeler ise iletişim konusundaki alt yapının
kurulamadığını vurgulayan Yıldırım, siber gü-
venliğin her ülke için önemli olduğuna dikkati
çekti. Siber güvenlikle ilgili sistemlerin belirli
noktaya gelmesinin yeterli olmadığını, küresel
ağın da aynı derecede güvenliğe sahip olması
gerektiğini dile getiren Yıldırım, ağ sistemi üze-
rinde bilgisayara yöneltilen her şeyin siber teh-
dit oluşturduğunu belirtti.
Savaşların artık topla tüfekle değil, bilişim
teknolojileriyle yapıldığını bildiren Yıldırım,
“Türkiye, askeri alanda NATO içinde siber tehdit
riskini gören üyeler arasında ilk 12’de yerini alı-
yor. Bu önemli bir adımdır. Hem askeri anlam-
da hem sivil anlamda bu tehditle ilgili gerekli
adımlar atılmaya başlandı. Siber güvenlik ülke
güvenliğine eşit. Siber saldırı ucuz, savunmak
için yapılacak harcama çok pahalı. Terörle mü-
cadeleden hiçbir farkı yok” diye konuştu.
2. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatına 61
kurumun katıldığını, geçen yıla göre yüzde
50 artışın olduğunu anlatan Yıldırım, “Bu işe
iştirak etmeyenler de bedelini ödüyor” dedi.
Bakan Ergün: Özel Güvenlikten Çok
Siber Güvenlikçiye İhtiyaç Var
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Er-
gün ise, Türkiye’nin siber güvenlik alanında
gereken altyapıyı hızlı bir şekilde kuran ülkeler
arasında yer aldığını kaydetti. Bu konuda bir
Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu anla-
tan Ergün, bu Kurul’un Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının koordinasyonunda
ciddi bir şekilde çalıştığını belirtti. Bu tatbika-
ta 61 kamu kurumunun katıldığını anımsatan
Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında herke-
sin katılması lazım. Bu tatbikatlarla herkesin bir
yetkinlik kazanması lazım. Nerede açık verdiği-
ni, verebileceğini görmesi lazım. Eskilerin söy-
lediği bir söz var: ‘Bir musibet, bin nasihatten
evladır’ diye. Bir musibet başına gelmeden gel
bu tatbikatlara katıl. Ne zaman kimin nerede
saldırıya uğrayacağı belli değil. Şu anda bile
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...52