12
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
koordinasyonunda, TÜBİTAK ve BTK tarafından
yürütülen 2. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı, 61
kurum ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirildi.
S
iber saldırılara karşı önlem alınması, kurumların bilgi ve iletişim
sistemlerinin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artı-
rılması amacıyla düzenlenen Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı ikinci kez
yapıldı. 61 kurum ve kuruluştan 194 personelin katılımıyla 25 Aralık’ta
başlayan tatbikat, 8 aşamadan oluştu. İlk 6 aşamada kurum ve kuruluş-
lara gerçek siber saldırılar düzenlendi. 16 gün boyunca port taraması,
DDoS, web güvenliği taraması, kayıt dosyası analizi, web uygulaması
denetimi ve sosyal mühendislik saldırıları yapıldı. Her kurum kendi sis-
temini savunurken, olası açıklar tespit edilmeye çalışıldı. Tatbikatın son
2 aşaması ise, tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla Ankara’da yapıldı.
Bu aşamada gerçek saldırılarla denenme imkanı olmayan saldırılar ya-
zılı senaryolarla test edildi.
Tatbikatın son aşaması için TOBB ETÜ Konferans Salonu’nda düzen-
lenen etkinliğe Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıl-
dırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, ITU-IMPACT
Başkanı Mohd Noor Amin, 12 uluslararası kuruluş temsilcisi, davetliler,
tatbikatta yer alan 61 kurum ve kuruluştan bilgi güvenliği uzmanı, hu-
kukçu ve iletişim uzmanlarından oluşan temsilciler katıldı.
2.
Ulusal Siber Güvenlik T
Başarıyla T
TC. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE
HABERLEŞME
BAKANLIĞI
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...52