11
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Şubat 2013
ücretli olanlardan bazı konularda daha iyi oldu-
ğu bile söylenebilir. Fakat bu açık kaynak yazı-
lımların arkasında duran bir firma olmadığı için
kurumlar veya özel sektör risk almayıp, ücretli
versiyonlarını kullanıyor. Aynı kalitede ücretsiz
versiyonlar varken, yüz milyonlarca dolar dı-
şarıya yazılım lisansı ödüyoruz. TÜBİTAK, PAR-
DUS ile bu durumu değiştirmek için önemli bir
adım attı. Linux, bir açık kaynak işletim sistemi.
TÜBİTAK, Linux kodunu aldı, birtakım değişik-
liklerle PARDUS’u çıkardı ve arkasında durdu.
İşte şimdi PARDUS’tan elde ettiğimiz tecrübe ile
diğer açık kaynak programlarını yerlileştirme
çalışmalarına başladık. Bu çalışmaların binlerce
dolar lisans parasını vermekte zorlanan KOBİ’le-
rimiz için çok faydalı olacağını düşünüyoruz.”
Üstün Yetenekli Bireyler
Strateji Planı
Bakan Ergün, “Üstün Yetenekli Bireyler
Strateji ve Uygulama Planı”nın da toplantı-
da ele alındığını, bu konuyla ilgili olarak Milli
Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın birlikte bir çalışma yürüteceğini
bildirdi. Bu çalışmaların BTYK tarafından takip
edileceğini aktaran Ergün, çalışmaların Kurula
raporlanacağını kaydetti.
Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu’nun 25. toplantısında
alınan kararlar:
Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi‘nin
İzlenmesi
e-Devlet Organizasyonu Yönetim
Modeli Çalışmalarının Yapılması
e-Devlet Uygulamaları Hizmet
Alımları için Firma Belgelendirme
Sistemi Oluşturulması Ulusal Veri
Merkezi Çalışmalarının Yapılması
Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket
Program
Çözümlerinin Toplu AlımYöntemi ile
Tedarik Edilmesi
Sağlık Alanının Öncelikli Alan Olması
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...52