10
Bakan Ergün, toplantıda e-Devlet uygula-
malarında TÜBİTAK ve TÜRKSAT gibi kurumların
teknik danışmanlık vermesine ancak e-Devlet
projelerinin özel sektör eliyle yürütülmesine
karar verildiğini bildirdi. Dünyada yazılım konu-
sunda belli standartların olduğuna işaret eden
Ergün, şunları kaydetti: “Mesela CMMI, Carnegi
Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Ensti-
tüsü tarafından geliştirilen bir belgelendirme
sistemi. İhalelerde, yazılım şirketlerimizin belli
kalite standartlarını sağlamalarını teşvik etmek
e-Devlet hizmetlerinin başarısına doğrudan
etki edecektir. Bizde de bu tür bir belgelendir-
me sistemine yönelik çalışmalar başlatılacak.
Türkiye’de çok sayıda yazılım, kamu kurumla-
rında ortak olarak kullanılıyor, bu yazılımları
her kurum ayrı ayrı satın alıyor. Bu durumda
her kurumun talebi düşük olduğu için yüksek
fiyatlar çıkabiliyor. Tüm kurumların temel ya-
zılım ihtiyaçları toplansa ve devlet tek bir alıcı
olarak satıcının karşısına çıksa daha düşük fiyat
alınabilir diye düşünüyoruz. Tıpkı SGK’nın ilaç
alımında tek bir kamu müşterisi olarak çıkması
gibi. Bu kapsamda gerekli çalışmalar başlatıla-
cak ve BTYK toplantılarına raporlanacak. Kamu-
nun kullandığı ortak yazılımlar artık toplu alım-
la tedarik edilecek.”
Toplantıda ayrıca tasarrufu ve kamu kurum-
ları arasında veri paylaşımını artırmak, siber
tehditlere karşı daha güçlü bir yapılanma sağ-
lamak
için Ulusal Veri Merkezi çalışmalarının
başlatılmasına karar verildiğini de açıklayan
Ergün, bu çalışmaları Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nın yürüteceğini bildirdi.
Açık Kaynak Programlarını
Yerlileştirme Çalışmalarına
Başladık”
Türkiye’de kamu kurumlarının ve özel sek-
törün kullandığı paket programlar olduğuna
değinen Ergün, şöyle devam etti: “Bunlar he-
men herkesin kullandığı paket programlar. Bu
paket programların firmalar tarafından çıkarı-
lan ücretli versiyonları var, bir de yazılımcıların
kolektif olarak geliştirdikleri ücretsiz versiyon-
ları var. Açık kaynak ve ücretsiz versiyonların
“Kamunun Kullandığı Ortak Yazılımlar Artık Toplu Alımla
Tedarik Edilecek”
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...52