6
kabartıyorlarsa, bu gençlerimizin de başarıları toplumda aynı karşılığı görmelidir. Bir halterci şampiyon
olduğunda 2 bin Cumhuriyet Altını ödül veriyoruz. 10 kilogram altın yapıyor bu. Ödül yönetmeliklerimizin
de bir gözden geçirilmesi lazım. Eğer takım halinde bir başarıysa, her birine 10 kilogram altın veriliyor.
Bu sporda. Bilimde ise şampiyonlara 10 bin lira veriliyor. Bu iltifatı daha üst boyutlara çıkarmamız lazım.
Çünkü spor olimpiyatlarında, halterde şampiyon olan kardeşimizin toplumun geleceğine etkisi ile bilim
olimpiyatlarında başarılı olan arkadaşımızın bu toplumun geleceğine etkisi aynı değil. Onun için neye
önem vermemiz gerektiğini yeniden gözden geçirmemiz lazım”
Ergün, 2023 yılında Türkiye'nin, dünyanın
en büyük 10 ekonomisinden biri olacağını
ve bunun için Ar-Ge'ye daha fazla kaynak
ayırdıklarını belirtti. Ergün, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Gençlerimize daha fazla imkan
sunabildiğimiz zaman bu ülke, yeni
fikirlerin, yeni bilgilerin, yeni teknolojilerin
adresi olacaktır. Akıl ve zeka olarak
herhangi bir toplumdan zerre kadar
eksiğimiz yok. Gelişmiş ülkelerde daha
fazla bilim insanlarının,
teknoloji
firmalarının çıkmasının nedeni, o ülkelerin
o insanlara gereken ortamı sunmuş
olmalarıdır. Biz de devlet olarak, millet
olarak tüm imkanlarımızı seferber
edeceğiz”
Duygusal zekaya da
dikkat edin
TÜBİTAK Başkanı
Prof.
Dr.
Yücel
Altunbaşak ise,
TBMM'deki
üstün
yetenekli
öğrenciler için kurulan
komisyonun çalışmalarda bulunduğunu
belirterek, “Bu çalışmalardan öğrendim ki
üstün yetenekli, nüfusun zeka olarak en
üstteki yüzde 2'si demek. Ancak bu gençler, bu yüzde 2'lik kısmın da yüzde 2'si. Her gün sokakta
karşılaşacağınız kişiler değil. Üstün yetenekli değil, onların da üstünde olan kişiler" diye konuştu.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...52